De Kloosterkerk en de Expositie Silentium van 31 mei tot en met 17 september 2022 geopend van dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.

Kerk en expositie zijn dan vrij toegankelijk. Kijk hieronder voor de data waarop hiervan wordt afgeweken.

Deze zomer is er weer een inspirerende tentoonstelling in de Kloosterkerk. Na de
succesvolle expositie Tijd & Eeuwigheid van vorig jaar presenteert de kunstcommissie
vanaf dinsdag 31 mei tot en met zaterdag 17 september de tentoonstelling Silentium.
Beeldend kunstenaar Jan Pieter Gootjes toont een aantal van zijn aansprekende werken
zoals “Known, ten diepste gekend zijn”. Hij licht toe: “In de bijna witte steen, die ik van
klei heb gemaakt, staat ‘KNOWN’ gegraveerd. Hij is zo gemaakt dat hij maar op één
manier vertrouwd voelt in je hand”.
De tentoonstelling biedt een variatie aan objecten en schilderijen; de titel van de
tentoonstelling is ontleend aan een serie aquarellen. Een afbeelding van één van deze
werken is geselecteerd voor de poster. Het zomernummer van De Klooster wordt
gewijd aan deze expositie en daarin vertelt de kunstenaar over zijn motivaties.
De kunstcommissie hoopt dat de kunst dit jaar, nu corona hopelijk geen spelbreker meer
zal zijn, weer een inspiratiebron zal zijn voor veel bezoekers, maar ook tijdens de
diensten op de zondag.

In uitzonderlijke omstandigheden kan van de bovenstaande openingstijden worden afgeweken en zijn kerk en expositie niet toegankelijk. Die momenten worden hierna vermeld.

Er kunnen zich wijzigingen in dit schema voordoen. Check daarom de beschikbaarheid van de kerk ook altijd op de dag dat u uw bezoek plant.

Kerk en Expositie Silentium zullen (deels) gesloten zijn op:

Donderdag 18 augustus In verband met verhuur deels gesloten Aangepaste openstelling Open van 12:00 – 14:00
Dinsdag 30 augustus t/m Vrijdag 2 september In verband met verhuur voor 4 dagen gesloten Hele dagen Geen toegang tot expositie
Woensdag 7 september In verband met verhuur deels gesloten Aangepaste openstelling Open van 12:00 – 14:00

De kerk is in juni, juli, augustus en t/m 17 september open van dinsdag tot en met zaterdag van
12.00-16.00 uur.
Advies: raadpleeg de site van de Kloosterkerk –www.kloosterkerk.nl- om zeker te weten
of de kerk niet tijdelijk gesloten is vanwege andere activiteiten.