Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 9 OKTOBER 2022
-18eZondag na Pinksteren￾
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Gilbert Laurens
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Geïnspireerd door het boek ‘In den beginne’ van Meïr Shalev, over eerste keren in de
Bijbel, vraagt vandaag de droom van Jacob om onze aandacht. Niet zozeer omdat er
voor het eerst gedroomd wordt in de verhalen van Genesis, maar wel omdat, volgens de
verteller, God na langere tijd van stilte, door middel van een droom, opnieuw de relatie
aangaat met iemand uit het geslacht van Abraham, met Jacob dus. Een relatie die beide
partijen diep lijkt te raken.

Bij de kinderdiensten:
Een droom in de nacht, dat kan een bange droom zijn maar ook een mooie. Jacob had
ook een droom.
God deed in deze droom een belofte aan Jakob over zijn toekomst en dat het goed met
hem zal gaan en dat God Jakob zal beschermen!
Wie weet kun je ook zo dromen, vol vertrouwen omdat je weet dat God je ziet.