Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 9 JULI 2023
-6e zondag na Pinksteren￾
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Emilie Schreuder
Diaken: Hans Steenbrink
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
‘‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat
Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de
titel vormen van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de
Kloosterkerk. In de diensten sluiten we daarbij aan door de zeven ‘Ik ben’- woorden
van Jezus uit het evangelie naar Johannes te lezen. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik
ben die er zijn zal. Vandaag gaat het over de uitspraak, bij Jezus in de mond gelegd: Ik
ben de ware wijnstok.

 

Bij de kinderdienst:

Vandaag gaat het over een wijnstok, een stevige stam met zijtakken waar druiven aan
groeien. Jezus vertelt ons dat hij die stevige stam wil zijn, waaraan wij vastzitten en
die ons allemaal bij elkaar houdt. Aan wie zitten jullie ‘vast’? En hoe groeit een plant?
Wat heeft die nodig om te kunnen groeien en bloeien?