ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 -Septuagesima- Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. Netty de Jong-Dorland, Utrecht

Ouderling: Gilbert Laurens

Diaken: Hans Steenbrink 

Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Bij de kinderdiensten: In de periode tot aan de 40 dagen tijd vertellen we verhalen over de werken van Jezus.  Vandaag zoekt Jezus de mensen op en vraagt ze: Volg mij! Wat zou jij doen als je in de schoenen stond van die vissers die gevraagd wordt alles achter zich te laten en Jezus te volgen?   Voor de oudste kinderen is dit een nieuw Godly Play verhaal.

De jongste kinderen horen ook een verhaal over de volgers van Jezus. De kinderen komen terug in de kerk om het avondmaal te vieren.