Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 8 OKTOBER 2023
-19e zondag na Pinksteren-
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Yna Visser
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Harmen Trimp

Bij de dienst:
Zeeën, rivieren, meren: in de bijbel zijn ze vaak meer dan geografische aanduidingen.
Ze staan voor de barrières die een mensenleven kent, voor de scheiding tussen het
oude en het nieuwe, de grenservaringen waar je mee te maken krijgt: hoe verder?
Vandaag klinkt het verhaal van Jacob bij de Jabbok en het gevecht in de nacht,
voordat hij verder kan met zijn leven en zijn broer Esau weer kan ontmoeten. Een lied
van Huub Oosterhuis bevat de regels:
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Bij de kinderdienst:
Esau en Jacob zijn broers. Ze groeien op in hetzelfde huis, maar ze zijn toch heel
verschillend. Soms zo anders dat je niet meer gelooft dat ze broers zijn en eigenlijk bij
elkaar horen. Dan kan er maar beter, een tijdje, wat afstand tussen hen zijn en de een
hier wonen en de ander daar, met een rivier ertussen. Kan dat volgens jou: anders zijn
en toch hetzelfde? Hoe werkt dat dan?