Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 8 NOVEMBER 2020
– 1e zondag van de voleinding –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: André Suurmond
Organist: Daniël Rouwkema
Zondagskind: Fenna
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
In de maand november wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden waarin
een ritueel centraal staat: dat van gedenken, danken voor de oogst en, vandaag,
vergeven. In deze tijd van gedenken en danken komen we onszelf tegen. Soms stuiten
we daarbij op blokkades, breuklijnen in onze relaties, met de ander en de Ander. Oud
en nieuw zeer dat ons belemmert om voluit te leven. Dat mogen we in deze dienst
neerleggen bij de Eeuwige, die ons wil bevrijden.

Bij de kinderdiensten:
Vandaag is er een Godly Play verhaal over een zoon die weggaat bij zijn vader, ver
weg. Maar hij komt terug, niet als succesvol zakenman of rijke handelaar in mooie
spullen, maar berooid en arm.

Toch is er feest: de vader is zo blij dat hij zijn zoon weer in zijn armen kan sluiten. Een
mooi verhaal over vergeving!

Bij de muziek:
De Pastorale van Jan Zwart komt uit een niet uitgegeven (koraal)cantate van het lied
‘Jezus neemt de zondaars aan’.
Het derde vers in deze cantate was een zgn. orgelvers.
Als een Herder wil Hij trouw
’t schaap, in een woestijn aan ’t dwalen,
waar ’t zich zelf verliezen zou,
van de doolweg wederhalen,
brengen op de rechte baan:
Jezus neemt de zondaars aan!
Zwart zet de melodie in een 6/8e maatsoort waardoor het geheel meteen al een
herderlijk, ontspannen en rustig karakter krijgt.
In de omspeling van de melodie en qua vorm maakt Zwart een knipoog naar Bach’s
bewerking Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf (BWV 617) in het Orgelbüchlein.