Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 7 MEI 2023
– 5 zondag van Pasen –
Voorganger: ds. Klaas Wigboldus
Ouderling: André Meijster
Organist: Cor de Jong
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Op deze zondag na Koningsdag en de 4e en 5e mei, staan we in deze dienst stil bij het
begrip ‘vrijheid’. Vrijheid is nooit absoluut. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer
sprak over vrijheid èn verantwoordelijkheid. In de bijbel staan de tien geboden – beter
gezegd de tien woorden – , die gelden als de vrijheidsregels bij uitstek. In de
bijbelochtendgroep van de Kloosterkerk hebben we ons, van oktober t/m april, op deze
leefregels bezonnen. We hebben geprobeerd ze vanuit de tijd van toen, te vertalen
naar de tijd van nu. Die ‘vertaling’ is wel nodig om te voorkomen dat we met deze
regels al te moralistisch aan de haal gaan, wat vaak is gebeurd. Na dit ‘vertaalproces’
blijken ze nog hoogst actueel te zijn voor onze tijd, die zo gekenmerkt wordt door
polarisatie en gebrek aan nuance. Zou dat een reden kunnen zijn waarom zoveel
mensen, in een vrij land als het onze, zich toch onvrij voelen?

Bij de kinderdienst:
Vrijdag vierden wij bevrijdingsdag. Betekent vrijheid een leven zonder regels? Of is
vrijheid wel aan regels gebonden en krijgen wij vrijheid doordat wij verbonden zijn
met de ander.
Met de kinderen kijken wij naar de bijbelse regels, Gods regels. Die zijn zo gek nog niet.