Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 7 MAART 2021
-3e zondag in de Veertigdagentijd-
‘Oculi’ – ‘Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer’ (Ps 25,15)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Vocaal ensemble o.l.v.Daniël Rouwkema

In deze dienst zullen George Melse, Irma Neleman en Hijme Stoffels bevestigd
worden tot ouderling en Astrid Poot herbevestigd als ouderling.

Bij de dienst.
In de Veertigdagentijd komen we dicht bij het verhaal van Jezus. Met Pasen aan de
horizon nemen we gas terug om stap voor stap met hem mee te kunnen lopen naar het
kruis. Zo leren we zijn vele gezichten goed kennen. De persoon van Jezus is niet in
één titel of aanduiding te vangen. In de bijbel staat een overvloed aan namen die elk
een kant van Jezus’ persoonlijkheid en betekenis belichten. Eén van die namen is
‘zoon van…’. Vandaag klinkt die naam van Jezus tweemaal in het verhaal van de
transformatie op de berg.

Bij de kinderdiensten.
In de tijd tot Pasen gaat het in de kerk over de namen van Jezus. Een naam is belangrijk.
Toen jij geboren werd, kreeg je van je ouders je naam. Een naam die zij mooi vonden.
Misschien een naam uit de Bijbel of de naam van je opa of oma.
Als iemand aan je vraagt: “wie ben je?” dan zeg je je naam. Je naam, dat ben jij! Dat
geldt ook voor Jezus. Jezus heeft veel namen. Zegt elke naam iets over Hem?
Je kunt ook verder bouwen aan de Paastuin: de woestijn wordt al voller! Deel drie staat
op het youtube kanaal van de Kloosterkerk.