Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

KLOOSTERKERK
Zondag 7 Juni 2020
Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus
-TrinitatisVoorganger: ds. Joost Röselaers
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

 

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte is voor het Respijthuis Martin.
Stichting HouseMartin wil met RespijtHuis HousMartin een veilig ‘nest’ bouwen waar de meest kwetsbaren in
de samenleving, zoals dak- en thuislozen, zonder zorgvraag op het terrein van verslaving of geestelijke
gezondheidszorg (GGZ), even kunnen verblijven om te herstellen van een griep, om te revalideren na een
operatie of om even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71