ZONDAG 7 JANUARI 2024
-1e zondag van Epifanie –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Mirjam Noordzij
Organist: Iddo van der Giessen

Bij de dienst:
De kunstenaar Escher speelde met de werkelijkheid in zijn zinsbegoochelende constructies waarin hij een loopje nam met logica en perspectief. En toch, of juist daarom, fascineert zijn werk. ‘Het niet-kloppende inspireert’ noemt Aus Greidanus van (voorheen) De Appel dat. Die woorden zijn ook van toepassing op veel van de gelijkenissen van Jezus. Ze inspireren omdat ze niet kloppen, omdat ze iets scheeftrekken van wat we doorgaans voor lief nemen. Vandaag klinkt de gelijkenis van de koning en de drachmen. Ook in dit verhaal wordt er iets scheefgetrokken, maar inspireert het ook?

Bij de kinderdiensten:
Vandaag staat het feest van Epifanie, de verschijning van Jezus, centraal. Vanouds staat dit feest ook bekend als Driekoningen. Dat verwijst naar Matteüs die vertelt hoe de wijzen uit het Oosten Jezus zoeken en geschenken voor Hem meebrengen. Wat zou jij kunnen geven als geschenk om je blijdschap over het kindje Jezus te laten zien?