Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022
-Dienst van vergeving-
– 1e zondag van de voleinding –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Kees van Eersel

Bij de dienst:
Deze weken wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden waarin een ritueel
centraal staat: dat van gedenken, danken voor de oogst en, vandaag, vergeven. In deze
tijd van gedenken en danken komen we onszelf tegen. Soms stuiten we daarbij op
blokkades, breuklijnen in onze relaties, met de ander en de Ander. Oud en nieuw zeer
dat ons belemmert om voluit te leven. Dat mogen we in deze dienst neerleggen bij de
Eeuwige, die ons wil bevrijden.

Bij de kinderdienst:
Ook in de kinderdienst gaat het over vergeving. Iedereen maakt fouten; soms zijn we
het zelf, en soms doet iemand anders ons pijn. Vergeven gaat makkelijker als iemand
sorry zegt. Waarom zou dat zo zijn?

De kinderen van 9-11 jaar horen en zien het Godly Play verhaal de Profeten. Zouden
er in deze moderne tijd ook profeten kunnen zijn die richting geven aan ons leven?
Zij blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.