Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 6 JUNI 2021
-2e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering
Zangers van het Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël Rouwkema

 

Bij de kinderdienst:

De Kloosterkerk staat in Den Haag, stad aan zee, met als stralend middelpunt de zon.
In de Bijbel komt het woord zon zo’n 119 keer voor zowel in het Oude als in het
Als wij de zon zien als beeld van God kun je je daar dan iets bij voorstellen?

 

Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble
neemt de gemeentezang voor haar rekening.