Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
– 5e zondag van Epifanie –
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

 

In deze dienst zal Emilie Schreuder tot ouderling worden bevestigd
en zal Jan van Sloten bevestigd worden tot diaken

Bij de dienst:
In de weken na Kerstmis (Epifanie) worden verhalen uit ‘Richteren’ gelezen. Dat boek
wordt ook wel ‘Rechters’ genoemd, een vertrouwder woord dat ons tegelijkertijd op het
verkeerde been kan zetten. De rechters uit het boek Richteren lijken namelijk geenszins
op die uit onze dagen. Het zijn veeleer charismatische leiders die het volk Israël dat
zichzelf in de verdrukking heeft gebracht, uit de sores halen en dan weer even snel
verdwijnen als ze zijn opgekomen. Daarmee hebben ze iets van de profeten en niet
toevallig hoort dit boek dan ook tot de vroege profeten. Ook zij brengen het volk dat
afdwaalt weer terug bij de Eeuwige. Ze doen dat evenwel op geheel eigen wijze, zoals
ook vandaag te beluisteren valt, wanneer het gaat over de roeping van de richter
Gideon. Dat gaat niet over één nacht ijs.

Bij de kinderdiensten
De komende drie zondagen vertellen wij in de kinderdienst verhalen over Rechters van
het volk Israël: Gideon, Simson en Debora. Er is in die tijd nog geen koning in Israël.
Vandaag hoor je het verhaal van Gideon. God laat de bange Gideon door verschillende
tekens zien dat God bij hem is en voor de overwinning zal zorgen. Het wordt een
bijzondere overwinning. Gideon valt aan met een klein leger zonder echte wapens. Hij
gaat ten strijde met een kruik, een fakkel en een hoorn; en met vertrouwen. Zou jij dat
zo aandurven?