Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 6 DECEMBER 2020 
-2e Advent “Populus Sion” (Volk van Sion – Jes. 30,19) –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Vier vrouwen kent de oorkonde van de verwekking van Jezus in het eerste hoofdstuk
van Matteüs. Het zijn Tamar, Rachab, Ruth en Batseba, Wat hen verbindt is dat het
geen doorsnee-vrouwen zijn: ze hebben een eigen verhaal, er is iets over hen te
vertellen wat weer terug te vinden is in hun verre nakomeling, Jezus Messias. Wij
zouden zeggen: er is iets van hun DNA in hem te vinden. Vandaag gaat het over de
tweede in de reeks: Rachab, vrouw uit Jericho, herbergierster, die niet kieskeurig is in
wie ze in haar huis ontvangt, maar wel een duidelijke voorkeur heeft voor de
bevrijdende kracht van de Eeuwige en daarnaar handelt.

Bij de kinderdiensten:
Wat lijk je toch veel op je moeder/je oma/ je oudtante! Heeft iemand dat wel eens tegen
jou gezegd? Jezus heeft bijzondere vrouwen in de familie: Tamar, Rachab, Ruth,
Batseba en natuurlijk zijn moeder Maria. In de adventstijd klinken hun verhalen. We
bouwen samen een heuse stamboom waarin we hun gezichten herkennen. Zo begrijpen
we met Kerst nog beter waar Jezus eigenlijk vandaan komt. Misschien herkennen we in
hem wel wat trekjes van zijn voormoeders.
Ken jij ook iemand bij wie je altijd kunt aankloppen als je in de problemen zit, en die
dan altijd raad weet? Zo iemand is Rachab. Zij woont helemaal op het randje van de
stad – een perfecte plek om mensen binnen te laten én als het nodig is te helpen
ontsnappen. Het wordt deze week een spannend verhaal over een dappere vrouw!