Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 5 NOVEMBER 2023
-23e zondag na Pinksteren-
Voorganger: ds. Aafke Zaal
Ouderling: Emilie Schreuder
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Zeeën, rivieren, meren: in de bijbel zijn ze vaak veel meer dan geografische
aanduidingen. Ze staan voor de barrières die een mensenleven kent, voor de scheiding
tussen het oude en het nieuwe, de grenservaringen waar je mee te maken krijgt: hoe nu
verder? Vandaag klinkt het verhaal waarin Jezus zijn leerlingen opdraagt om de boot
in te gaan en koers te zetten naar de overkant van het meer. Een tocht met angst en
beven, zeker als er tegenwind komt. Met z’n allen zitten ze in hetzelfde schuitje, één
valt buiten de boot. En dan is er is een helpende hand.
Maar wordt de overkant ook bereikt? Hoe en waar dan?
Een verhaal vol beweging en tegenstellingen, maar bovenal een verhaal over
vertrouwen, moed houden en grond onder voeten krijgen.

Bij de kinderdienst:
2 november was het Allerheiligen; geen dag van belang in de protestantse traditie. Sint
Maarten en Sint Nicolaas kennen wij echter allemaal, heilig vanwege hun goede
daden. Maar wanneer doe je goed? Wat zegt de bijbel hierover?
De jongeren van de Jeugdkapel gaan vandaag, vooruitlopend op de oogstdienst op
12 november, grote pannen soep koken.
Ondertussen gaan zij met elkaar in gesprek aan de hand van gesprekskaartjes over
dankbaarheid. Na de dienst zullen zij de soep aanbieden aan de gemeenteleden in
ruil voor een donatie aan de voedselbank.”