Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 5 MEI 2024
– 6e zondag van Pasen-
“Rogate”
Voorganger: ds. Joost Röselaers
Ouderling: Emilie Schreuder
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
We vieren vandaag de bevrijding in het besef dat er wereldwijd steeds meer oorlogen
worden gevoerd. Een groot aantal van deze oorlogen is religieus gedreven. Dat roept de
vraag op naar de verhouding religie en geweld. Hoe moeten wij onze religieuze
verhalen verstaan? Zijn deze verhalen bronnen van geweld of bieden ze juist een
tegengewicht? We lezen een verhaal over Jakob, die een leven lang vocht om de zegen
van zijn vader. En een gebod van Jezus om elkaar boven alles lief te hebben.

Bij de kinderdienst:
Net als de Emmaüsgangers zijn wij onderweg. We lezen over de bijzondere dingen die
Jezus heeft gezegd en gedaan. Steeds opnieuw vertellen we elkaar het verhaal over
zijn lijden, dood en opstanding. Wie is Jezus toch? Dat blijft een geheim.
Hoe kunnen wij geloven dat Jezus dicht bij is? Hoe herkennen wij Hem?
De kinderen blijven tot einde van de dienst in hun eigen ruimten.

* Nieuwe aanwinsten & boeken rond Pinksteren *
Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te bekijken en te lenen bij de
bibliotheektafel in de Wandelruimte. U vindt er o.a. de nieuwe aanwinsten die zeer
recent zijn aangeschaft en boeken rond Pinksteren. Van harte welkom!
Met Hemelvaart en Pinksteren zal er geen bibliotheektafel zijn.