Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 5 MAART 2023
-2e zondag van de Veertigdagentijd-
“Reminiscere” ”Gedenk uw barmhartigheid, Heer” Ps. 25,6
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor
o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Gedurende de veertigdagentijd putten we uit de verhalen van het boek Exodus,
vanwege daar voorhanden woorden en beelden als slavernij, bevrijding, uittocht en
doortocht. Maar ook het diepe verlangen om ‘er’ al te zijn, al op je ‘top’ te zijn. En
dan blijkt de weg toch nog lang en duister. Zoals het vandaag eveneens te lezen
verhaal uit Lukas, over de verheerlijking op de berg, illustreert.

Bij de kinderdienst:
Wie is hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke
waarheid ontdekken we over Jezus? Deze vragen staan, de weken tot aan Pasen,
centraal in de kinderdienst.
Op deze zondag staat Marcus 4:35-41 centraal: Jezus zorgt ervoor dat een storm op het
meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is