Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

ZONDAG 19 JULI 2020
-7e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkwartet o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de lezing:
In Galaten 5:22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
In deze tijd na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn uitgangspunt neemt bij een van deze vruchten. Vandaag komt het geduld aan de orde.
In de lezing uit het evangelie naar Matteüs zien we dat het bij geduld niet alleen gaat om lijdzaam wachten op wat komen gaat. Geduld hebben is soms hard werken!

Bij de kinderdiensten:
Met de jongste groep doen we tot aan de zomervakantie drie Godly Play verhalen. De verhalen gaan over mensen die na een periode van afzondering de wereld intrekken.
Vandaag staat het Godly Play verhaal De grote vloed en de ark van Noach centraal. Wat deden Noach en zijn vrouw toen ze uit de Ark kwamen? Waar gingen ze naar toe?

We luisteren ook naar de plannen van de kinderen voor hun zomervakantie.