Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 5 DECEMBER 2021
-2e Advent ‘Populus Sion’ -‘Volk van Sion’ (naar Jes. 30:19) –
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk Ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Bij de dienst:
Op een tweetal adventszondagen klinkt een gedeelte uit de Kolossenzenbrief. In de traditie is ze
toegeschreven aan Paulus, maar de brief is waarschijnlijk van latere datum. De stijl is duidelijk
anders dan die van Paulus. Ook het beeld van Jezus verschilt: de brief heeft het over Christus ‘in
wie alles geschapen is’. Hem worden kosmische proporties toegekend. Ook Lukas laat zich niet
onbetuigd in zijn aankondiging van de Messias: Hij is zoon van de Allerhoogste en zijn
koningschap kent geen grenzen. En dat ligt daar dan als een hulpeloos kindje in de kribbe.

Bij de kinderdienst:
De zondagen van Advent bewandelen we met de kinderen de weg naar het Licht en vandaag, 2e
advent, gaat die weg over mos. Het eerste dat God maakt, als de wereld nog donker is, is het
licht. Hij maakt een duidelijke scheiding tussen licht en donker. Als je licht en donker zou
mengen, zou het schemerig zijn. In het bos, lopend onder de bomen over het mos, is het vaak
schemerig. Dan kun je nog niet goed zien. Je zoekt dan een weg naar het licht. Vanuit de
schemering op zoek naar het licht krijg je zicht op de wereld die God voor ogen heeft.

Bij de muziek:
Op deze tweede adventszondag klinkt als verstilling Rorate caeli. Misschien een beetje
prematuur. Het hoort immers thuis op de vierde adventszondag. En toch: in de zeventiende eeuw
werd Rorate gerangschikt als refrein, in een hymne die de traditionele tekst combineerde met
andere Bijbelpassages. Deze hymne kan de gehele adventsperiode worden gezongen.
De Engelse vertaler W. Rook-Ley vertaalde de tekst in verband met de O-Antifonen; ‘Mystieke
dauw uit de hemel die aan de aarde wordt gegeven’ – ‘Break, o earth, a Saviour yield – Fairest
flower of the field’. De tekst vormt ook de basis van ‘O Heiland, reiß die Himmel auf’ van
Rheinberger.
Straks klinkt Desseins éternels, het 3e deel uit de kerstcyclus La Nativité du Seigneur van Olivier
Messiaen. Onder de titel staat: ‘God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus
Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van zijn genade’ (Ef. 1,5-6). De titel
Desseins éternels (Eeuwige raadsbesluiten) verwijst naar een tekst van Columba Marmion over
het eeuwige raadsbesluit van God om de mens te verlossen van de zonde en hem er het heil voor
terug te schenken. Deze ‘wonderbaarlijke ruil’ wordt verbeeld in meditatieve, mystieke muziek:
een zeer langzame beweging van een solostem boven liggende akkoorden. Langzaam daalt de
muziek steeds verder naar beneden, zoals de Zoon afdaalt naar de aarde. Eeuwigheid duurt lang,
in dit geval 27 maten: 3 x 3 x 3. La Nativité du Seigneur wordt in zijn geheel uitgevoerd, met
kleuranimaties, op vrijdagochtend 24 december. Meer info achterin de liturgie.