Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

KLOOSTERKERK
Zondag 5 APRIL 2020
Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus
– 6e zondag van de Veertigdagen -Palmpasen-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte: Tijdens deze dienst wordt de diaconale collecte gehouden voor het project Borderline Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd. De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen in o.a. de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. En natuurlijk maken we ons extra zorgen over deze vluchtelingen in tijden van corona. De opbrengst van deze collectes wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471  14

De 3e collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29INGB0000058571