Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
-13e zondag na Pinksteren￾
Voorgangers: ds. Rienk Lanooy en ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering
In deze dienst beginnen Jan Tom Schneider als ambulant predikant en Bas Pijffers als koster aan hun taak in de Kloosterkerk

‘In den beginne: eerste keren in de Bijbel’ is het thema van de diensten aan het begin van
een nieuw seizoen. De eerste liefde, de eerste profeet, de eerste koning, de eerste lach:
veel ‘eerste keren’ in de bijbel hebben met de beide aartsouders, Abraham en Sara, te
maken. Dat zal niet toevallig zijn, want zij staan in het boek Genesis voor een nieuw
begin. Nadat het verhaal van de Toren van Babel eindigt met de opmerking dat de
mensen niet geheel vrijwillig over de aardbodem worden verspreid, beginnen Abraham
en Sara met hun entourage op uitnodiging van de Eeuwige welbewust aan een nieuw
leven, zonder te weten wat het hun brengen zal. Daarmee laten ze ook iets achter: hun
oude leven. En dat is waar het ook in het verhaal van Lukas om gaat: een nieuw begin
vraagt ook om afscheid van het oude.

Bij de kinderdiensten
Een nieuwe school, een andere klas, je eerste muziekles of een nieuw sportclub: iets
voor de eerste keer doen is altijd spannend, leuk, eng en bijzonder en meestal is het dat
allemaal een beetje tegelijk. Grote mensen, zoals een nieuwe dominee of een nieuwe
koster, hebben dat net zo goed als bijna grote mensen. Vandaag springen Marie, Evy,
Fenna en Timo ‘over de rivier’. Ze beginnen in een nieuwe groep van het jeugdwerk in
de Kloosterkerk. We hopen dat ze het daar met elkaar fijn en gezellig hebben!

De kinderen van 9-11 gaan aan de hand van de Tien Woorden op zoek naar de tien beste
wegen om hun leven richting te geven aan het begin van het nieuwe seizoen.
Zij blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.