Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 4 OKTOBER 2020 
– 18e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Deze weken staan de eerste hoofdstukken van Genesis, het boek van de oerverhalen,
centraal. Oeroude verhalen waarin de meest fundamentele vraagstukken van ons
mens-zijn aan bod komen. Wie heeft in onze werkelijkheid de regie in handen? Wat
betekent het om je een schepsel te weten? Hoe verhouden wij mensen ons tot elkaar en
tot de wereld om ons heen? Vandaag klinkt een scharnierverhaal tussen de
scheppingsverhalen en die over Noach. Het gaat er over geslachten die komen en
gaan, over het onderscheid tussen goden en mensen, over sterfelijkheid en
onsterfelijkheid. Hier komen we dicht bij de mythische kant van deze verhalen. Wat
hebben ze nog – of weer – te vertellen?

Bij de kinderdiensten:
In september hebben de jongste kinderen Godly play verhalen gehoord, in oktober is
het de beurt aan de oudste kinderen. In deze periode hebben we een serie over
girlpower’ verhalen. De Bijbel staat vol met stoere en spannende verhalen waar
mannen een hoofdrol hebben, maar er zijn ook vrouwen en meisjes in de Bijbel die
daar zeker niet voor onderdoen.

Vandaag gaat voor de oudsten het Godly Play verhaal over Sara. Sara is de vrouw van
aartsvader Abraham en heeft door met hem mee te gaan op reis naar het beloofde land
veel lef getoond. Ze maakt hierdoor veel mee: een mooie basis om te spelen in en met
haar verhaal. De jongste kinderen lezen het verhaal van Abraham zelf: God doet aan
Abraham een belofte die wordt verbeeld met het aantal sterren aan de hemel en de
zandkorrels aan de zee. Als je weet hoeveel dat er zijn, weet je hoe groot die belofte
is!
De oudste kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen Godly Play ruimte.
De leiding brengt uw kind aan het einde van de dienst naar de wandelruimte en wacht
op uw komst.

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten.

Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden,
ook niet het ordinarium, dit i.v.m. het toegenomen besmettingsgevaar in onze
stad.