Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 4 JUNI 2023
-Trinitatis –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Meijster
Organist: Joost de Nooijer
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
‘Zoo ik ièts ben… ben ik een Hagenaar’ – het is dit jaar honderd jaar geleden dat
Louis Couperus (1863-1923) overleed. Hij schreef deze beroemde woorden die ook de
titel vormen van de zomertentoonstelling op het Lange Voorhout en in de
Kloosterkerk. In de diensten sluiten we daarbij aan door de zeven ‘Ik ben’- woorden
van Jezus uit het evangelie naar Johannes te lezen. Ze verwijzen naar de Godsnaam: Ik
ben die er zijn zal. Vandaag gaat het over ‘licht’ – Ik ben het licht van de wereld, zegt
Jezus tegen iemand die blind is.

Bij de kinderdiensten:
Stel je voor dat je leven een zeereis is. Het is nacht, het stormt. Je zoekt een punt om je
op te oriënteren. – Wie of wat kies jij dan als oriëntatiepunt?
Johannes schrijft dat Jezus het licht van de wereld is. Voor hem was Jezus een
oriëntatiepunt. – Waarom, denk je, was Jezus voor Johannes als een licht?