Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 4 FEBRUARI 2024
-Sexagesima –
Voorganger: ds. Tom de Haan
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Het is vandaag de 5e zondag na Epifanie. In het Oecumenisch Leesrooster staan voor
deze zondag twee genezingsverhalen. Eén uit het Oude Testament, uit 2 Koningen,
waar de profeet Elisa de zoon van een vrouw uit Sunem weer tot leven wekt. En uit het
evangelie van Marcus, hoofdstuk 1 het verhaal waar Jezus de schoonmoeder van Simon
geneest. Daarna lijkt Jezus niets anders meer te kunnen doen dan ontelbaar veel zieken
en bezetenen die naar hem toekomen te genezen. Beide verhalen laten iets zien van
waar Elisa en Jezus staan in deze wereld, en daarover gaat het juist in deze weken van
Epifanie. Het wordt duidelijk dat Elisa en Jezus mensen van God zijn.
Maar door de lezing uit de Korinthebrief komt daar een ándere vraag bij: Wat verdien je
er eigenlijk mee om ‘mens van God’ te zijn? Zou het ons lukken om die twee: ‘geven’
en ‘ontvangen’ van elkaar los te koppelen? En dankzij Paulus stellen we ook de vraag:
Waar blijven we dan eigenlijk zelf, als we steeds de aansluiting zoeken bij de ánder?

Bij de kinderdienst:
Deze weken klinken verhalen die Jezus vertelde aan de mensen die
Hij tegenkwam. Soms kleine verhalen, maar met een belangrijke boodschap over hoe
wij naar onszelf kijken.
Vandaag de gelijkenis van het verloren schaap. Jezus houdt ons daarbij een spiegel
voor: als wijzelf iets kostbaars kwijtraken zouden wij er toch ook alles voor
overhebben om dat terug te vinden?