Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

KLOOSTERKERK
Zondag 31 Mei 2020
-Ochtendgebed voor het feest van Pinksteren-
Voorganger: ds.Rienk Lanooy
Ouderling: Marchien Holtrop
Organist: Geerten van de Wetering
Kwartet uit Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt
Violist: Tjamke Roelofs
Tenor: Jan-Willem Schaafsma

 

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte is voor Jong Transvaal een project van de Stichting Stad en Kerk (Stek).
Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van huiswerkbegeleiding na schooltijd.
Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes is duur en niet voor elk gezin weggelegd. Toch is onder de
jongeren in Transvaal veel behoefte aan hulp bij het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde
tutors begeleiden de leerlingen.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte
Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten. Steunt u onze musici?
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo’n belangrijke bron van troost is, dat wij
in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten missen. Deze zondag 31 mei zou een Bachcantate
moeten klinken. Voor de musici is deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren.
Voor velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd. Daarom roepen wij u van harte op: wilt u alstublieft uw
bijdrage blijven leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten name van Stichting Cantatediensten
Kloosterkerk.