Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 4 JULI 2021
– 6e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
In de zomermaanden is in de Kloosterkerk de expositie ‘Tijd en eeuwigheid’ te zien. Papierkunst en gedichten (beeld en woord) vormen de kern van de tentoonstelling. Het thema ‘Tijd en eeuwigheid’ komt ook terug in een aantal diensten. Het begint vandaag met het begrip eeuwigheid in het evangelie naar Johannes. Jezus spreek over eeuwig leven in zijn afscheidsrede die begint met hoofdstuk 17. ‘Kennen’ is daarin een sleutelwoord. We komen het ook tegen in de lezing uit de profetie van Jeremia en het gedeelte uit Johannes 10, over de herder die zijn schapen kent en zij hem.


hoe lang zal het duren voordat we eindeloos zijn
voordat we op perfecte wijze
een beroep kunnen doen op een eeuwige bestemming
een bestemming dicht bij het licht
een bestemming ver van het licht
een lege plek in de lucht
een draad die je terug kan volgen als je bent blijven hangen

uit: ‘Dicht bij het licht’ van Gershwin Bonevacia

Bij de kinderdiensten:
De serie kinderverhalen in de zomer gaat over bijbel en creativiteit. In de bijbel wordt heel wat afgebouwd. Koning Salomo bouwt een prachtige tempel, vol kostbare materialen. De tempel is een symbool van God, een plaats om te bidden en te offeren. De ark van het verbond staat er in het ‘allerheiligste’ en herinnert het volk aan Gods verbond met Israël.
Hoe zou jouw kerk eruitzien? Is al die pracht en praal belangrijk om God te ontmoeten?

 

Het is vanaf nu toegestaan om als gemeente zowel het ordinarium als de liederen te zingen.