ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023

-14e zondag na Pinksteren-

Voorganger: ds. Rienk Lanooy

Ouderling: Yna Visser

Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:

Zeeën, rivieren, meren: in de bijbel zijn ze vaak veel meer dan geografische aanduidingen. Ze staan voor de barrières die een mensenleven kent, voor de scheiding tussen het oude en het nieuwe, de grenservaringen waar je mee te maken krijgt: hoe nu verder? Vandaag klinkt het verhaal van Jozua die met het volk de grens van de Jordaan moet zien te slechten, op weg naar een land waar het de weg niet kent. Dat vraagt om moed en vertrouwen, net als voor de jongeren die vandaag ook ‘Over de rivier’ gaan. Zij nemen de horde en laten zo het oude achter zich en beginnen aan iets nieuws, iets onbekends, maar ze gaan niet alleen.