KLOOSTERKERK
Zondag 3 Mei 2020
– 4e zondag van Pasen – ‘Jubilate ‘-
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus-
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, krijgsmachtpredikant
Ouderling: André Meijster
Organist: Geerten van de Wetering

Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl. U hoeft hier niet voor in te loggen.

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte: De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte: De diaconale collecte is voor Kloosterkerk Wereldwijd, Stichting Vrienden van Nazareth. De stichting verstrekt in samenwerking met de Sana Foundation studiebeurzen aan jonge Palestijnse Israëli bij voorkeur vrouwen, zodat zij in eigen land kunnen studeren. Kloosterkerk Wereldwijd garandeert weer voor 4 jaar (2020-2024) 50% studiebeurzen (1750 euro), zodat de
studenten voor hun vier-jarige studie verzekerd zijn van deze inkomsten. Via de Stichting studeren nu 6 studenten en via SANA 5 studenten. De jonge Palestijnse vrouwen worden zo gelijkwaardige gesprekspartners van hun Israelische leeftijdsgenoten. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd: NL37 INGB 0000 1951 00

3e collecte: De 3e collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71