Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 3 MAART 2024
-3e zondag in de Veertigdagentijd-
‘Oculi’- Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer- (Ps 25, 15)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: George Melse
Organist: Harmen Trimp

Bij de dienst:
Wat de liefde doet…
In de bijbel worden het leven en lijden van Jezus gezien als de ultieme vorm van liefde. ‘Alles
verdraagt ze’, zegt Paulus in zijn loflied op de liefde in 1 Korintiërs 13. Op weg naar Pasen
lezen we een aantal van zijn omschrijvingen over de liefde. Het lijkt alsof Paulus er niet op
uitgekeken raakt. Vandaag draait het om: ‘de liefde is lankmoedig’. Wie wil kan zich daarnaast
nog verder verdiepen in het thema van ‘de liefde’. Op 19 en 26 maart lezen we teksten van
Deense filosoof Søren Kierkegaard, die het thema van de liefde uitdiepte en met name de
intermenselijke opdracht ervan verkent (zie agenda www.kloosterkerk.nl).

Bij de kinderdienst:
Hoe laat je zien dat je van iemand houdt? Hoe laat een ander jou merken dat hij of zij
van jou houdt? En wat betekent het als je een ander kunt vertrouwen? Petrus, een van
de leerlingen van Jezus, laat ons zien dat ‘houden van’ en ‘vertrouwen’ voor hem een
weg van vallen en opstaan is. Hij zou wel willen liefhebben als Jezus dat kan en doet,
maar het lukt de ene keer beter dan de andere.
Vandaag: wat doe je eigenlijk als je zegt iemand trouw te willen blijven?