Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 3 JULI 2022
– 4e Zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
Psalm 73 is een indringend staaltje bijbelse wijsheidsliteratuur. De hoorder wordt
meegenomen op reis door de krochten van de menselijke psyche waar allerlei
herkenbare vragen en emoties leven: jaloezie en arrogantie, moedeloosheid en
rechtvaardigheidsgevoel. Waarom mag het kwaad zijn gang gaan in de wereld en gaat
het slechteriken voor de wind? Daarover kun je jezelf levenslang lopen opvreten.
Of je kunt je door de Eeuwige laten heroriënteren en zo tot nieuwe, bevrijdende
inzichten komen.

Bij de kinderdiensten:
Het woord duurzaamheid ken je vast wel. In de Kloosterkerk hebben wij het er ook
over. Wat betekent dit voor jou? En wat zegt de bijbel hierover?
De komende weken denken wij hier met elkaar over na aan de hand van vier thema’s:
vogels, bloemen, vissen en de aarde.
Vandaag kijken wij naar de aarde. In het oude testament -het boek Leviticus- staan
wetten die helpen om niet alleen maar te werken, maar om ook rust te nemen.
Zelfs de aarde mag soms uitrusten. God roept ons op om goed voor de aarde te zorgen!
Dat betekent niet alleen bewerken maar ook rusten.