Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 3 DECEMBER 2023
-1e Advent – ‘Ad te levavi’ – ‘Tot u verhef ik mijn ziel’ (Psalm 25,1)
Voorganger: ds. Tim van de Griend
Ouderling: Mirjam Noordzij
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Midden in de sage over Abraham is een annunciatieverhaal te vinden, een Adventsver-haal avant
la lettre. Als een fata morgana duiken drie mannen op uit het woestijnzand. Boodschappers zijn
ze, engelen die de geboorte van de eerste en enige zoon van Abraham én Sara aankondigen.
Izaäk, “Gods grap”, zoals hij zal gaan heten, is naar bijbelse voorstelling Abrahams enige
erfgenaam. Hij belichaamt de voortzetting van Abrahams eigen machtige levensproject.
Izaäk is echter niet zomaar “de voortzetter”. Hij is het spanningsmoment, om wie de dertien
hoofdstukken die het boek Genesis aan Abraham wijdt, draaien. Karakterologisch is Abraham de
ultieme selfmade man. Hij begint ver van huis zijn eigen zaak en wordt succesvol. Wat
zelfrealisatie zou kunnen heten, wordt echter verteld als een uitdrukking van Abrahams
vertrouwen, zijn gehoorzaamheid en zijn vaardigheid om juist niet in control te zijn. Dé zoon is
het symbool voor wat Abraham zowel niet zelf voort kan brengen, als moet kunnen prijsgeven.
Izaäk is dus zowel de belichaming van de voortzetting van Abrahams eigen machtige
levensproject als van zijn oermenselijke machteloosheid.
Over deze spanning gaat het op deze eerste zondag van Advent, in een prekenserie die ook in de
komende weken engelen centraal stelt.

Bij de kinderdienst:
In de bijbel zijn engelen boodschappers van God. Ze komen uit een, zo lijkt het, ‘andere
wereld’. Het is net alsof er door hen iets van boven binnenvalt in een wereld beneden, licht in
een wereld vol duisternis. In de adventstijd werken de kinderen aan een engel die steeds meer
‘smoel’ krijgt: eerst een witte kleur en dan een gezicht. Vervolgens blijkt de boodschapper
muziek te maken en op vierde advent krijgt hij vleugels. Zo reist deze engel met ons mee, en
wordt hij het zichtbare symbool van een nieuw begin: de geboorte van Jezus.