Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 1 MEI 2022
3e zondag van Pasen – Misericordia Domini –
Voorganger: ds. Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de kinderdienst:
Twee vrienden van Jezus vertrekken uit Jeruzalem. Ze vinden het er niet meer fijn:
Jezus die hun grote vriend was, is gestorven. Ze gaan terug naar hun eigen dorp
Emmaüs. Dan ontmoeten zij onderweg iemand en nodigen hem thuis uit aan tafel. De
mannen zien eerst niet dat het Jezus is, die met hen meeloopt. Pas als hij het brood
breekt, herkennen ze Hem.
Je kunt je afvragen of je altijd eerst iets moet zien voordat je weet dat het er is?