Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

KLOOSTERKERK
Zondag 29 MAART 2020
Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus
-5e zondag van de Veertigdagen- Judica ‘Verschaf mij recht’ (Ps 43,1)-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Zang: Elma Dekker

Voor de drie diensten van maart onder deze bijzondere omstandigheden heeft Geerten van de Wetering de cyclus Three Songs geschreven. Vandaag klinkt het derde deel: ‘Comfort’

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte: Tijdens de diensten op 22- 29 maart en 5 april  wordt de diaconale collecte gehouden voor het project Borderline Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd. De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen in o.a. de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. En natuurlijk maken we ons extra zorgen over deze vluchtelingen in tijden van corona.

De opbrengst van deze collectes wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471  14

3e collecte: Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten

Steunt u onze musici?

Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo’n belangrijke bron van troost is, dat wij in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten missen. A.s. zondag, 29 maart, zou cantate BWV 45 klinken. Voor de musici is deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren. Voor velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd, zelfs straks in de passietijd waar een groot deel van het jaarsalaris verdiend moet worden.

Daarom roepen wij u van harte op: wilt u alstublieft uw bijdrage leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten name van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk?

U kunt HIER een opnamen van cantate ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’ (BWV 45) beluisteren in een uitvoering van Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton Koopman.