Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 28 MEI 2023
-PinksterenVoorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v.
Residentie Kamerkoor
Residentie Bachorkest
Rosanne van Sandwijk, alt
Edmond Chu, tenor
João Silva, bas
Dirigent: Jos Vermunt

In deze dienst zal klinken de cantate ‘O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe’ BWV 34
van J.S.Bach.

Bij de kinderdiensten:
Vandaag is het Pinksteren, het feest van de heilige Geest. De heilige Geest is
onzichtbaar, maar wordt in de Bijbel beschreven aan de hand van allerlei elementen:
zoals water (bij de doop), vreugdeolie (waarmee koningen werden gezalfd), vuur (in de
vorm van vuurtongen op de hoofden van de discipelen), een duif (die neerdaalde toen
Jezus werd gedoopt), de wind (die opsteekt als de Geest komt). Hoe ervaren wij de
heilige Geest en hoe geven wij de Boodschap door?
In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat
u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens
beschikbaar.