Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021
-2Zondag in de Veertigdagentijd-
‘Reminiscere’ Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Ps.25,6)
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering
Cantor: André Meijster
m.m.v.
Residentie Bachorkest
Oscar Verhaar – countertenor
Dirigent – Jos Vermunt

 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Widerstehe doch der Sünde’(BWV 54) van
J.S.Bach

Bij de dienst:
‘In de Veertigdagentijd komen we heel dicht bij Jezus. Met Pasen aan de horizon
nemen we gas terug om stap voor stap met Jezus mee te kunnen lopen naar het kruis.
Zo leren we zijn vele gezichten goed kennen. De persoon Jezus is niet in één titel of
aanduiding te vangen. We komen in de Bijbel een overvloed aan namen tegen die elk
een kant van Jezus’ persoonlijkheid en betekenis belichten. Eén van die namen is
‘Wijsheid’.
De tweede zondag van de Veertigdagentijd draagt de naam ‘Reminiscere’, een
sleutelwoord uit Psalm 25: ‘gedenk uw barmhartigheid, Heer’. Een oproep aan de
Eeuwige om zichzelf trouw te blijven, om zijn karakter recht te doen. Ook wij worden
vandaag opgeroepen om sterk te staan, naar het voorbeeld van Jezus die wijze keuzes
maakt als hij op de proef wordt gesteld.’

Bij de orgelmuziek
Het lied ‘In dich hab ich gehoffet, Herr’ is het centrale lied voor de tweede zondag
van de veertigdagentijd volgens het Luthers Leesrooster. In het Nederlands kennen we
het lied als ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’, Lied 941 uit het liedboek. Het lied
spreekt enerzijds over de trouw van God, anderzijds over de beproevingen die de
mens moet doorstaan. Een spanningsveld dat ook terugkomt in de evangelielezing.
Ook Bach maakt gebruik van deze twee elementen in zijn korte bewerking over dit
lied: een telkens terugkerend, springerig motief in de middenstemmen, dat de trouw
symboliseert, terwijl de bas geregeld verwarring probeert te zaaien met een dissonant,
dalend interval (de tritonus, indertijd geldend als ‘duivels interval’).
Pachelbels fuga aan het slot van de dienst maakt, evenals de tweede aria in de cantate,
gebruik van een chromatisch thema. Chromatiek werd in de baroktijd vaak gebruikt
om angst, verdriet, zonde etc. uit te drukken. Niet verwonderlijk dus dat Bach dit
stijlmiddel gebruikt bij de betreffende cantatetekst.