Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 26 FEBRUARI 2023
– 1e zondag van de Veertigdagentijd –
“Invocabit” Roept Hij mij aan, ik zal hem antwoorden (Ps.91,15)
Voorganger: ds. Pieter Lootsma
Ouderling: Emilie Schreuder
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v.
Residentie Bachorkest
Residentie Bachkoor
Titia van Heyst, sopraan
Marcel Jorquera Vinyals, altus
Bernard Loonen, tenor
Dirigent – Jos Vermunt

 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Du wahrer Gott und Davids Sohn’ (BWV 23) van
J.S.Bach

Bij de kinderdienst:
Wie is hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid
ontdekken we over Jezus? Deze vragen staan, de weken tot aan Pasen, centraal in de
kinderdienst.
Marcus vertelt dat de mensen beseffen dat wat Jezus zegt en doet heel bijzonder is. Maar het
roept bij hen vooral enorme verbazing op. Want Jezus is toch één van hen?
Hij is bij hen opgegroeid. Hij is toch gewoon die timmerman uit hun stad?
Hun grote verbazing leidt tot ongeloof.

Bij de orgelmuziek
Bachs Preludium in c-klein (BWV 546) vertoont opvallende overeenkomsten met het eerste deel
uit cantate BWV 23, die later in de dienst klinkt. Niet alleen de toonsoort (c-klein) komt
overeen, maar ook het gebruik van Seufzer (zuchtende) motieven en de contrasterende
triolenfiguren die de muziek beweging geven. Zowel preludium als openingsdeel van de cantate
hebben een klaaglijke sfeer en zijn daarmee een toepasselijk begin van de veertigdagentijd.
Aan het slot van de dienst klinkt een bewerking van Bach over het koraal O Lamm Gottes,
unschuldig. Dit lied van Decius werd in 1531, na de reformatie, aanvankelijk gepubliceerd als
Duitse versie van het Latijnse Agnus Dei. Uiteindelijk zou Luthers lied Christe, du Lamm Gottes
als Duitse versie van het Agnus Dei gaan gelden. Dit lied gebruikt Bach als slotkoraal in cantate
BWV 23. O Lamm Gottes, unschuldig bleef niettemin een veel gezongen lied, Bach gebruikt het
o.a. in het openingskoor van de Matthäus-Passion