Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl. U hoeft hier niet voor in te loggen.

KLOOSTERKERK
Zondag 26 April 2020
-3e zondag van Pasen Misericordia domini –
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte: De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte: De diaconale collecte is voor “2GO” 2GO zet zich in voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Maatjes worden onder regie van STEK gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hen activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. 2GO is bestemd voor Vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk of recent of langer geleden slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen in en buiten Europa.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14

3e collecte: Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten. Steunt u onze musici?
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo’n belangrijke bron van troost is, dat wij in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten missen. Deze zondag 26 april zou een Bachcantate moeten klinken. Voor de musici is deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren. Voor velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd. Daarom roepen wij u van harte op: wilt u alstublieft uw bijdrage blijven leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten name van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.