Deze dienst is HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

KLOOSTERKERK
Zondag 24 Mei 2020
-7e zondag van Pasen-‘Exaudi’ –
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus-
Voorganger: ds. Ranfar Kouwijzer, Haarlem
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering

Bovenstaand een fragment uit de dienst van 24 mei in de Kloosterkerk

 

Collectes:

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

2e collecte
De diaconale collecte is voor Kloosterkerk Wereldwijd, Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS). De voornaamste doelstelling van de SPS is het verbeteren van levensomstandigheden van vrouwen en kinderen door kleinschalige projecten te financieren. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd: NL37 INGB 0000 1951 00

3e collecte
De derde collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71