ZONDAG 24 JULI 2022
– 7e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Er is een oud kerklied, dat begint met de woorden: ‘Op bergen en in dalen, en overal is
God’.
In de zomer gaan velen van ons er op uit, de bergen en de dalen in. In de bijbel staan
berg en dal ergens symbool voor.
De berg is de plaats van de Godsontmoeting, en het dal de plaats van de ervaring van de
kwetsbaarheid van het mens-zijn.
In deze dienst wordt er stil gestaan bij het beeld van het dal, aan de hand van een
visioen van de profeet Ezechiël.

Bij de kinderdienst:
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar hun eigen ruimte voor een verhaal, een
spel of creativiteit