Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 23 OKOBER 2022
-20e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Ranfar Kouwijzer
Ouderling: André Meijster
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de kinderdienst:
Wat kun je missen? Heb je ook wat over voor de voedselbank of de speelgoedbank?
Waarom is het belangrijk om te geven aan anderen?
Het verhaal van vandaag, uit Markus 12, gaat over een arme vrouw. Ze kan eigenlijk
niks missen, maar ze geeft toch alles wat ze heeft.
Deze vrouw leert ons dat het er niet om gaat hoeveel je geeft, maar hoe je het geeft.
Laat ons daaraan denken als we iets weggeven.