Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020
-14e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

In deze dienst zetten we de eerste voorzichtige stapjes in de richting van het samen zingen. Nog steeds worden de liederen alleen gezongen door het ensemble, maar als gemeente wordt u uitgenodigd om in te stemmen met de vaste gezongen onderdelen van de liturgie.

Bij de lezingen:
De komende weken staan de oerverhalen uit de eerste hoofdstukken van Genesis centraal. Oeroude verhalen waarin de meest fundamentele vraagstukken van ons menszijn aan bod komen. Wie heeft in onze werkelijkheid de regie in handen? Wat betekent het om je een schepsel te weten? Hoe verhouden wij mensen ons tot elkaar en tot de wereld om ons heen? Hier passen geen rechtstreekse antwoorden, maar veelkleurige verhalen waarin de creativiteit van de Schepper doorklinkt en er ruimte blijft voor onze verwondering. Vandaag doen we wat menselijk gezien onmogelijk is en beginnen we helemaal bij het begin: we lezen het allereerste hoofdstuk van de bijbel.

Bij de kinderdiensten:
Allereerst is er in de dienst tijd voor de oudste kinderen die dit schooljaar voor het eerst naar de middelbare school gaan. Zij gaan over de rivier van de kinderdiensten naar de Jeugdkapel: een sprong maken in de kerk! In de eerste weken na de zomervakantie beginnen we een serie ‘girlpower’ verhalen. De Bijbel staat vol met stoere en spannende verhalen waar mannen een hoofdrol hebben, maar er zijn zeker ook vrouwen en meisjes in de Bijbel die daar zeker niet voor onderdoen.