Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 22 JANUARI 2023
– 3e zondag van Epifanie –
Voorganger: ds. Mirjam Elbers
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Een nieuw begin, maar hoe? Zijn we nog in staat om nieuwe wegen in te slaan? In
deze tijd waarin we zoveel dingen opnieuw moeten uitvinden, niet in de laatste plaats
in onze omgang met de planeet waarop we wonen, is het misschien goed eens stil te
staan bij het begin van de bijbel. Daar gaat het niet zozeer over het ontstaan van ‘de
natuur’ als wel over een tuin, die de God van Israël voor zijn mensen creëert. De tuin
als plaats waar menselijkheid kan opbloeien, en waar ook dieren en planten tot hun
recht komen.
Anders dan Karen Armstrong met haar nieuwe boek ‘De heilige natuur’ en anders de
modieuze ‘groene theologie’ heeft de bijbel een eigen beeldspraak voor onze relatie
met de wereld om ons heen. Hoe vinden we de tuin terug, in een wereld van schaarstein-overvloed, en in ons eigen leven?

Bij de kinderdienst:
In januari en februari is er Godly Play in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte achter
de witte muur. Je hoort, viert, speelt of knutselt met een bijbelverhaal.
Vandaag hoor je over Abram en Sara. Zij wonen in Ur; een stad aan de rand van de
woestijn. In deze stad geloven mensen dat er vele goden zijn; bijv. voor de zon, voor
de zee, voor de maan, de hemel, de dood. Maar er is één familie die gelooft dat er
maar één God is. Abram en Sara horen bij die familie. Deze grote familie gaat op reis;
is God er ook op de nieuwe onbekende plek? Reis je mee langs de rivier?
Dit Godly play verhaal is voor kinderen van groep 1 tm 7.
De kinderen blijven tot het eind van de dienst in hun eigen ruimte en kunnen daar
na afloop opgehaald worden.