Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

ZONDAG 21 MAART 2021
-5e Zondag in de Veertigdagentijd-
‘Judica’- ‘Verschaf mij recht, o God’ (Ps 43:1)
Voorganger: ds. Tom de Haan
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk-ensemble o.l.v.Daniël Rouwkema

 

Bij de dienst.
Voor wie goed wil luisteren zijn er deze zondagmorgen drie lijnen te ontdekken.
Allereerst is het vandaag zondag Judica, de vijfde zondag in de veertigdagentijd.
Judica verwijst naar psalm 43, “Verschaf mij recht, o God.” Als ‘naam van Jezus’, het
thema dat de zondagen in de Kloosterkerk tijdens de veertig dagen verbindt, kijken we
mee met de vrouw uit het Evangelie van Johannes, die Jezus ontmoet bij een put. Zij
herinnert hem er aan dat hij een Jood is, en zij Samaritaan. Zo spelen vanmorgen onze
afkomst, cultuur en religie een rol. Het brengt ons bij de vraag naar de verhouding van
religie en spiritualiteit. We hopen alles recht te kunnen doen op deze zondag Judica.

Bij de kinderdiensten.
De naam van Jezus waar het vandaag over gaat is ‘Jezus de Jood’. Jezus werd door zijn
ouders in het Joodse geloof opgevoed. Dat geloof gaf hem een stevige basis. Maar hoe
ouder je wordt, hoe meer je zelf gaat nadenken.
Eigenlijk mag Jezus als Jood niet met mensen uit Samaria omgaan, maar in het verhaal
van vandaag doet hij het toch. Jezus begrijpt dat God er voor iedereen is. Niet alleen
maar voor mensen die in een bepaald geloof zijn opgevoed. Daarom vertelt Jezus de
Jood óók een Samaritaanse vrouw het goede nieuws van God.
Ook vandaag kun je weer meebouwen aan de Paastuin. Deel 5 staat nu op het
YouTubekanaal van de Kloosterkerk.