Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

13e zondag na Pinksteren
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Dirigent: Jos Vermunt
m.m.v.
Leden van het Residentie Bachkoor
Residentie Bachorkest
Kaspar Kröner – altus

Bij de dienst
In deze dienst zal klinken de cantate ‘Geist und Seele wird verwirret’ (BWV 35) van J.S. Bach

Bij de kinderdiensten:
Het einde van de zomervakantie is daar: de laatste zondag en dan morgen weer naar
school. Voor alles is een tijd dus ook voor vakantie en ook voor school. De juffen en
meesters wachten weer op de kinderen, vriendjes en vriendinnetjes kijken weer uit naar
elkaar.
In de Bijbel gaat het niet zo over vakantie en school, maar wel over de tijd en wat je dan
doet: voor alles is een tijd. Een mooi startpunt uit het boek Prediker voor een nieuw
seizoen van de kinderdiensten.

Bij de orgelmuziek
Voor de dienst klinkt een korte bewerking van Bach over het lied ‘Herr Jesu Christ, dich
zu uns wend’. Verschillende noties uit de cantatetekst en lezing komen ook in dit lied
voor, zoals het loven met de mond en het zien met de ogen: ‘Tu auf den Mond zum Lobe
dein / bereit das Herz zu Andacht fein / (…) und schauen dich von Angesicht / in ewger
Freud und selgem Licht.’
Aan het slot van de dienst klinkt een improvisatie over het lied ‘Wat God doet dat is
welgedaan’, opnieuw aansluitend bij de lezing en cantatetekst.