Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 21 JANUARI 2024
– 3e zondag van Epifanie –
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Bij de kinderdiensten:
In deze weken vlak na het Kerstfeest klinken verhalen die Jezus vertelde aan de
mensen die hij tegenkwam. Soms kleine verhalen, maar met een belangrijke
boodschap over hoe we naar onszelf kijken. Vandaag het verhaal van de Barmhartige
Samaritaan. De belangrijkste vraag uit dit verhaal is: hoe wil ik dat anderen mij
behandelen in een situatie waarin ik helemaal afhankelijk van hen ben? En: wie heeft
mijn hulp nodig, ongeacht tot welke groep hij of zij behoort.