Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022
– 11e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: George Melse
Organist: Harmen Trimp

In deze dienst zullen Marc Blom en Johan van Dongen tot ouderling
en Erwin Petersen tot diaken worden bevestigd.

Bij de dienst:
‘Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit’ opent de dichter van Psalm 25 zijn lied, maar
wat verlangt een mens als hij/zij naar de Eeuwige verlangt? Daarover gaat het in de rest
van de psalm en ook in deze dienst. Is er nog ruimte en tijd om te verlangen in een
instant-wereld en is er nog tijd en ruimte om te verlangen naar wat of wie niet het
resultaat is van onze eigen inspanningen? Vandaag neemt de dichter van psalm 25 ons
bij de hand in de weg van het verlangen die hij gaat en wij lopen een stukje met hem op.

Bij de kinderdiensten:
Kijk je wel eens omhoog als je de Kloosterkerk in loopt? Het dak steunt op prachtige
balken en het blauwgrijze plafond is versierd met ornamenten?
Waarom hangen die versieringen zo hoog en wat betekenen de afbeeldingen?
De kinderen gaan zelf ook ornamenten maken voor de tentoonstelling op Open
Monumentendag.