Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

VESPERVIERING zondag 20 september 2020
Ds. Rienk Lanooy – liturg
Geerten van de Wetering – orgel
Kaspar Kröner – alt
Mara Oosterbaan – viool

 

In deze ‘experimentele vesper’, die het 100-jarig jubileumweekend afsluit, verkennen we in verbinding met de traditie een nieuwe vorm van vesperviering. Er klinkt veel muziek, en in de uitvoering daarvan speelt de ruimte van de kerk een wezenlijke rol.
De vesper beweegt zich op het grensvlak van concertante en liturgische vesper. De vesper vangt aan met een van de oudste vormen van kerkmuziek die ons is overgeleverd: het Gregoriaans. Het Ubi caritas verwoordt de kern van gemeenschap-zijn: ‘Congegravit nos in unum Christi amor’.
Vervolgens klinken twee psalmen: allereerst in beurtspraak door gemeente en voorganger, vervolgens in een toonzetting van Arthur Honegger, die daarbij gebruik maakt van tekst en melodie van het 16e eeuwse Geneefse psalter.
In de korte lezingen, afgewisseld met muziek, klinken fragmenten uit de eerste tempeldienst, zoals beschreven in 1 Koningen 8. Het is als het ware de oudste overgeleverde gebedsviering. Het tekstgedeelte klonk 100 jaar geleden ook bij de ingebruikname van de Duinoordkerk.
De lezingen gaan naadloos over in de gebeden: eerst instrumentaal (Elegie), vervolgens in stilte, afgesloten met het Vater Unser van Arvo Pärt.
Aansluitend klinkt een voor deze gelegenheid nieuw gecomponeerd Magnificat, voor alt, viool en orgel. Het Magnificat breekt in met een vioolsolo. In de zangpartij is gebruik gemaakt van de Tonus Peregrinus, een oude reciteertoon die vaak gebruikt wordt voor het Duitse Magnificat (Meine Seele erhebt den Herren). In het middengedeelte wordt even afgeweken van deze reciteertoon, die daarna weer terugkeert.
Na het avondgebed wordt de avondhymne in wisselzang tussen voorganger en gemeente uitgevoerd. Als slot, na de zegen, klinkt een recente bewerking van Phos Hilaron, de oudst overgeleverde hymne uit de christelijke traditie (3e/4e eeuw). Met dit lied over het vreugdevol licht sluit deze vesper af, bij het vallen van de avond.