Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022
-3e zondag van de Voleinding￾
Voorganger: ds. Jan Tom Schneider
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering
Panfluit: Matthijs Koene

Bij de dienst:
De zondag van vandaag wordt Christus Koning genoemd of zondag der voleinding,
waarmee aan het kerkelijk jaar officieel een einde komt. Achter ons ligt een ‘feestloze’
periode, waarin wij ervoor kozen teksten uit het Evangelie naar Lukas te lezen. Op
deze zondag een gelijkenis waarin het pas na de dood tot een gesprek komt tussen een
rijke man en de bedelaar Lazarus: de grote kloof die er tijdens hun leven was, bestaat
na hun dood voort.

Bij de kinderdienst:
Volgende week begint de adventstijd. Het is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’
betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en
zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.
Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de
vervulling van Gods belofte. De mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus
terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft.