Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 20 MAART 2022
-3e zondag in de Veertigdagentijd –
“Oculi” Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer (Ps 25-15)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Astrid Poot
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

In deze dienst worden gedoopt:
Beau-Alexander Martin Cornelis de Groot
Philippe Joseph Ludwig Haslinger
Julius Felix Eibert Smit
Nol Pieter Christiaan de Winter

Bij de dienst:
In het 9e hoofdstuk van zijn evangelie vertelt Lukas: Toen de tijd naderde dat Jezus in
de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vanaf
dat moment is Jezus op reis naar de stad van David waar alles samenkomt: zijn leven,
sterven en opstanding. Onderweg komt Jezus allerlei mensen tegen. In deze
Veertigdagentijd komt een aantal van hen aan bod. Vandaag ontmoet Jezus een aantal
kinderen én een hooggeplaatste persoon. In beide verhalen gaat het over de vraag hoe
je het Koninkrijk van God binnenkomt. De hooggeplaatste man is op zoek, de
kinderen zijn al gevonden

Bij de kinderdiensten:
In de weken voor Pasen gaat het in de kinderdiensten over ‘omdenken’. We denken
samen na over de dingen de belangrijk zijn in ons leven en vragen ons af hoe we daar
anders mee om kunnen gaan: ons bezit, ons voedsel, onze tijd, de ander, God, schuld
en Jezus.
Naar aanleiding van de doop van vandaag praten we over hoe we met elkaar omgaan.
Hoe laten we merken dat iemand erbij hoort en meetelt? We horen een verhaal waarin
Jezus het goede voorbeeld geeft.