Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
– Sexagesima –
Voorganger: ds. Rienk lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
In de weken na Kerstmis (Epifanie) worden verhalen uit ‘Richteren’ gelezen. Dat boek
wordt ook wel ‘Rechters’ genoemd, een vertrouwder woord dat ons tegelijkertijd op
het verkeerde been kan zetten. De rechters uit het boek Richteren lijken namelijk
geenszins op die uit onze dagen. Het zijn veeleer charismatische leiders die het volk
Israël dat zichzelf in de verdrukking heeft gebracht, uit de sores halen en dan weer
even snel verdwijnen als ze zijn opgekomen. Daarmee hebben ze iets van de profeten
en niet toevallig hoort dit boek dan ook tot de vroege profeten. Ook zij brengen het
volk dat afdwaalt weer terug bij de Eeuwige. Ze doen dat evenwel op geheel eigen
wijze, zoals ook te beluisteren valt in het verhaal van Gideon. Hij redt het volk van de
Midjanieten, maar doet dat niet op eigen kracht.

 

Bij de kinderdienst:
Deze zondagen worden er in de kinderdiensten verhalen verteld over drie Rechters van
het volk van Israël: Gideon, Simson en Debora. Vandaag is Debora aan de beurt.
Uitzondering of niet, er was in het Oude Testament dan toch maar een vrouw die met
Gods goedkeuring de leiding had over Israël. Zij was een profetes en sprak recht.
Zonder de twee vrouwen, Debora en Jaël, had Barak het volk Israël niet kunnen
bevrijden Het verhaal benadrukt dat niet menselijk geweld, maar ingrijpen van God
zelf voor de overwinning zorgt.